W jakim celu adwokaci stawiają na wyspecjalizowanie?

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat jest to osoba, która posiada wykształcenie wyższe prawnicze, odbyła aplikację adwokacką oraz zdała egzamin dający jej prawo do pracy w zawodzie. Adwokat po zdaniu egzaminu adwokackiego jest uprawniony do występowania w różnych dziedzinach prawa, albowiem ze wszystkich gałęzi prawa zalicza egzamin. Teoretycznie może on zająć się też sprawą cywilną jak i karną. Niemniej jednak prawo aktualizuje się bardzo szybko i bycie na bieżąco ze zmianami w ustawach z każdej specjalności jest w zasadzie niewykonalne. Adwokat w Warszawie oferuje pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania opinii oraz aktów prawnych, również może występować w imieniu swoich klientów przed sądami, oraz organami administracji.

Czy warto robić specjalizację adwokacką?

Prawnik, który doskonali się tylko w konkretnej dziedzinie prawa będzie na czasie z kolejnymi zmianami, a zatem zapewni szybsze zaopiekowanie się klientem oraz jego sprawą. Wyspecjalizowanie się przez adwokatów staje się środkiem na utrzymanie na ciężkim rynku prawniczym biorąc pod uwagę ogromną rywalizację. Specjalizacja w konkretnych dziedzinach da możliwość na odznaczenie się z dużej ilości ofert konkurencji.

Adwokat specjalizujący się w danej dziedzinie szybciej może odnaleźć klientów niż ten, który zajmuje się każdą gałęzią prawa.
Nie jest w rzeczywistości realne, aby ktokolwiek był profesjonalistą w każdej gałęzi prawa. Identycznego zdania są klienci kancelarii adwokackich. Jeżeli poszukują kogoś do wykonania danej usługi to starają się, by była zrobiona przez kogoś, która specjalizuje się w danej dziedzinie.
Prowadzenie równolegle spraw między innymi z prawa rodzinnego i energetycznego spowoduje wyłącznie, że adwokat zakopie się w dokumentach dotyczących obydwu kwestii i całkowicie żadna z nich nie będzie przeprowadzona znakomicie.

Wykonywanie zawodu adwokata to głównie misja społeczna. Nie da się jej ograniczyć do świadczenia tylko usług prawnych. Znajdując gałąź prawa w której sprofiluje się adwokat intensyfikuje jego konkurencyjność na rynku dla potencjalnych klientów.
Aktualnie na rynku przybywa również coraz więcej wyspecjalizowanych kancelarii adwokackich, które szukają wyspecjalizowanych adwokatów. Są to kancelarie niezwykle wyprofilowane i zajmujące się tylko takimi sprawami, które wpisują się w ich kierunek obowiązków. Dla takich kancelarii istotna jest informacja czy dany prawnik został specjalistą w konkretnej gałęzi, czy jest wyspecjalizowany w danym obszarze pracy, posiada niezbędne umiejętności oraz czy prowadził na pewno takie sprawy.

Categories: Prawo