Czym się różnią polowania indywidualne od zbiorowych?

Podstawową różnicą pomiędzy polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest ilość osób przebywających na nim. W polowaniu indywidualnym może być uczestnikiem jeden myśliwy, myśliwy z psem lub myśliwy z pomocnikiem.

W polowaniach zbiorowych muszą być minimum 2 osoby, a nawet 6 jeśli uczestnicy będą polować na zające.

Różnicą jest też sposób organizacji polowań. Aby wziąć udział w polowaniu indywidualnym trzeba mieć na nie zezwolenie od zarządcy albo dzierżawcy okręgu łowieckiego. Takie zezwolenie myśliwy musi załatwić sam. Polowania zbiorowe natomiast są organizowane przez dzierżawcę albo zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzone są przez wybraną do tego osobę, która dba o porządek i stosowanie się do prawa.

Przebieg polowania zbiorowego

Polowanie zbiorowe zawsze zaczyna się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Te zasady tyczą się jedynie polowań zbiorowych – nie zobaczymy tego w trakcie polowania indywidualnego. Odprawa ma za zadanie poznanie reguł polowania. Przybliżane są w jej trakcie zwierzęta i ich gatunki, które myśliwi będą odławiać. Ogłaszane są ważne obwieszczenia, które sygnalizują przejście do kolejnych części, a także wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który pojawia się na zakończenie polowania jest ważną tradycją łowiecką. Pojawia się tam tak zwane uczczenie zwierzyny oraz wyłaniany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest niesamowicie ważnym zwyczajem i konieczne jest stosowanie się do paru zasad, jak przykładowo położenie zwierzyny na prawym boku lub ułożenie głów zwierzyny w stronę łowiska.

Odróżnić możemy kilka rodzajów polowań zbiorowych i schemat każdego lekko się od siebie różni. Do polowania na drobną zwierzynę jak na przykład zające czy lisy wykorzystuje się polowanie pędzeniami. Krótko mówiąc bazuje ono na płoszeniu zwierząt i od tego są naganiacze. Ważne jest żeby naganiaczy było przynajmniej dwukrotnie więcej niż myśliwych. Natomiast przy polowaniu na dziki wykorzystuje się psy myśliwskie – za zadanie mają wywęszenie zwierzyny i wypędzenie ich z ukrycia. W takich sytuacjach polujących jest kilkunastu.

Można się również spotkać z tzw. polowaniem szwedzkim albo z ambon – ono odbywa się na dużych powierzchniach leśnych, które mają minimum 600-1000 ha. W takich polowaniach angażuje się kilkudziesięciu myśliwych. e-koziarnia.pl

Co o polowaniach zbiorowych mówi prawo?

Zacznijmy od najistotniejszej wiadomości: każdy myśliwy biorący udział w polowaniu bezwzględnie musi mieć legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i zezwolenie na broń.

Polowania zbiorowe można prowadzić od świtu do zmierzchu i jedynie między 1 października a 15 stycznia.

Polowania zbiorowe zostają uznane za zaczęte w momencie kiedy myśliwi zbiorą się i kiedy odprawa się zacznie, a ich koniec jest w chwili kiedy prowadzący polowanie zakomunikuje jego zakończenie. Po zakończeniu polowania jego prowadzący musi opracować protokół, który zawiera wszystkie ważne informacje takie jak: data odbycia i godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, numer okręgu łowieckiego oraz które gatunki zwierząt były postrzelone. Powinna być tam także lista myśliwych i pewne uwagi, które dotyczyły polowania.

To bez dwóch zdań prowadzący polowanie dba o przestrzeganie przepisów prawa i jego muszą się słuchać pozostali polujący.

Źródło informacji: Biuro Ponowa – polowania zbiorowe

Categories: Hobby